Varför tas inte klimatvetenskapen på allvar? Studier av klimatförnekelse
Forskningsprojekt, 2018 – 2021

Projektet syftar till att undersöka de nätverk, idéer och intressen som konstruerar och populariserar klimatförnekelse med fokus på utvinningsindustrin, konservativa tankesmedjor, och politiska strömningar och väljare som främst förnekar klimatförändringar. Utifrån sociokulturella, ekonomiska och psykologiska aspekter ska studien öka förståelsen för klimatförnekelse. Energimyndigheten bedömer att projektet är intressant, välplanerat och att det har goda internationella nätverk samt att det ligger väl i linje med utlysningen samt bidrar till programmets mål.

Deltagare

Martin Hultman (kontakt)

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Science, Technology and Society

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 46178-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2021

Formas

Projekt-id: 2018-00417
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2023-10-24