Martin Hultman

Forskare vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Science, Technology and Society

Varför agerar vi inte i klimatfrågan trots att vi har haft kunskapen i mer än 30 år? Frågor som dessa ställer jag i min forskning där min tvärvetenskapliga bredd och djup inom energi-, klimat och miljö samspelar med teorier och begrepp från ekofeminismer, posthumaniora, diskursanalys och aktör-nätverksteori. För tillfället leder jag ett tre-årigt forskningsprojekt om socialt- och ekologiskt entreprenörskap inom cirkulär ekonomi och ett om klimatförnekelse. Dessutom analyserar jag energihistoria med genusperspektiv samt utvecklar förståelse om energiomställning och miljömaskuliniteter.

Källa: chalmers.se

Visar 1 publikationer

2019

Cool dudes in Norway: climate change denial among conservative Norwegian men

Olve Krange, Bjørn P. Kaltenborn, Martin Hultman
Environmental Sociology. Vol. 5 (1), p. 1-11
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Spara referenser

Om du har installerat Zotero eller Mendeley på din dator kan du direkt ta ut referenser från de publikationer du ser i listan.

Du laddar ner dessa pluginer här:
Zotero
Mendeley

Visar 6 forskningsprojekt

2019–

Sociotechnical perspectives on energy: Integrating perspectives from the Humanities and social sciences into Swedish and International Energy policy

Anna Åberg Science, Technology and Society
Martin Hultman Science, Technology and Society
Chalmers

2019–2023

En genusanalys av olika manligheter inom energisektorn

Martin Hultman Science, Technology and Society
Energimyndigheten

2019–

Gender, technology and energy. A Post‐doc gender analysis of the energy sector

Martin Hultman Science, Technology and Society
Chalmers

2018–2021

Varför tas inte klimatvetenskapen på allvar? Studier av klimatförnekelse

Martin Hultman Science, Technology and Society
Formas
Energimyndigheten

2018–2020

Framtidens gröna praktiker? Ekoprenörskap och Socialt entreprenörskap i en Cirkulär Ekonomi

Martin Hultman Science, Technology and Society
Formas

2018–2018

Vägen till omställning? Genusanalys av energi- och miljöpolitik 1971-1991

Martin Hultman Science, Technology and Society
Energimyndigheten

Det kan finnas fler projekt där Martin Hultman medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.