Martin Hultman

Forskare vid Science, Technology and Society

Varför agerar vi inte i klimatfrågan trots att vi har haft kunskapen i mer än 30 år? Frågor som dessa ställer jag i min forskning där min tvärvetenskapliga bredd och djup inom energi-, klimat och miljö samspelar med teorier och begrepp från ekofeminismer, posthumaniora, diskursanalys och aktör-nätverksteori. För tillfället leder jag ett tre-årigt forskningsprojekt om socialt- och ekologiskt entreprenörskap inom cirkulär ekonomi och ett om klimatförnekelse. Dessutom analyserar jag energihistoria med genusperspektiv samt utvecklar förståelse om energiomställning och miljömaskuliniteter.

Källa: chalmers.se

Visar 10 publikationer

2020

Upphettning - Demokratin i klimatkrisens tid

Daniel Lindvall, Kjell Vowles, Martin Hultman
Bok
2019

Far-right and climate change denial : Denouncing environmental challenges via anti-establishment rhetoric, marketing of doubts, industrial/breadwinner masculinities enactments and ethno-nationalism

Martin Hultman, Anna Björk, Tamya Viinikka
The Far Right and the Environment Politics, Discourse and Communication
Kapitel i bok
2019

Naturens rättigheter : När lagen ger fred med jorden

Nikolas Berg, Ingrid Berg, Martin Hultman
Bok
2019

Industrial/Breadwinner Masculinities and Climate 4 Change: Understanding the ‘White Male Effect’ of Climate Change Denial

Paul Pulé, Martin Hultman
Climate Hazards, Disasters, and Gender Ramifications
Kapitel i bok
2019

Flera generationer av klimatsvek

Martin Hultman
Socialmedicinsk Tidskrift. Vol. 96 (3), p. 431-433
Artikel i övriga tidskrifter
2019

Social and ecological entrepreneurship in a circular economy: the need for understanding transitional agency

Malin Henriksson, Martin Hultman, Nils Johansson et al
A Research Agenda for Social Entrepreneurship / [ed] Anne de Bruin and Simon Teasdale, p. 113-120
Kapitel i bok
2019

Den inställda klimatomställningen : Politik och teknik 1980-talets Sverige

Martin Hultman
Socialmedicinsk Tidskrift. Vol. 96 (3), p. 401-405
Artikel i övriga tidskrifter
2019

Ecological masculinities: a response to the Manthropocene question?

Martin Hultman, Paul Pulé
Routledge International Handbook of Masculinity Studies
Kapitel i bok
2019

Cool dudes in Norway: climate change denial among conservative Norwegian men

Olve Krange, Bjørn P. Kaltenborn, Martin Hultman
Environmental Sociology. Vol. 5 (1), p. 1-11
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Men in Nature: a critical analysis of the Mythopoetic Men’s Movement

Paul Pulé, Martin Hultman
Ecomasculinities : Negotiating Male Gender Identity in U.S. Fiction
Kapitel i bok

Ladda ner publikationslistor

Du kan ladda ner denna lista till din dator.

Filtrera och ladda ner publikationslista

Som inloggad användare hittar du ytterligare funktioner i MyResearch.

Du kan även exportera direkt till Zotero eller Mendeley genom webbläsarplugins. Dessa hittar du här:

Zotero Connector
Mendeley Web Importer

Visar 6 forskningsprojekt

2019–

Sociotechnical perspectives on energy: Integrating perspectives from the Humanities and social sciences into Swedish and International Energy policy

Anna Åberg Science, Technology and Society
Martin Hultman Science, Technology and Society
Chalmers

2019–2023

En genusanalys av olika manligheter inom energisektorn

Martin Hultman Science, Technology and Society
Energimyndigheten

2019–

Gender, technology and energy. A Post‐doc gender analysis of the energy sector

Martin Hultman Science, Technology and Society
Chalmers

2018–2021

Varför tas inte klimatvetenskapen på allvar? Studier av klimatförnekelse

Martin Hultman Science, Technology and Society
Formas
Energimyndigheten

2018–2020

Framtidens gröna praktiker? Ekoprenörskap och Socialt entreprenörskap i en Cirkulär Ekonomi

Martin Hultman Science, Technology and Society
Formas

2018–2018

Vägen till omställning? Genusanalys av energi- och miljöpolitik 1971-1991

Martin Hultman Science, Technology and Society
Energimyndigheten

Det kan finnas fler projekt där Martin Hultman medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.