Ecological masculinities: a response to the Manthropocene question?
Kapitel i bok, 2019

Författare

Martin Hultman

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Science, Technology and Society

Paul Pulé

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Science, Technology and Society

Routledge International Handbook of Masculinity Studies

Ämneskategorier

Genusstudier

Miljövetenskap

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Mer information

Skapat

2019-12-17