Ecological masculinities: a response to the Manthropocene question?
Kapitel i bok, 2019

Författare

Martin Hultman

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Science, Technology and Society

Paul Pulé

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Science, Technology and Society

Routledge International Handbook of Masculinity Studies; ed. by Lucas Gottzén, Ulf Mellström, Tamara Shefer

Part 6,-Chapter 46
9781138056695 (ISBN)

Ämneskategorier

Genusstudier

Miljövetenskap

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Mer information

Senast uppdaterat

2021-12-10