Könad hållbarhet: Normkritiskt utforskande av energipraktiker för omställning av vardagslivet
Forskningsprojekt , 2018 – 2022

Utifrån etnografiska och normkritiska designperspektiv undersöks inneboende maktstrukturer i nuvarande relationer mellan praktiker, produkter och miljöer. Projektet utforskar energi-relaterade strukturer, praktiker och vardagligt beslutsfattande inom och mellan hushåll. Prototyper framställs för att visualisera rådande normer och föreslå nya narrativ som kan uppmuntra till mer hållbara praktiker. Projektet drar nytta av en referensgrupp med privata och civilsamhälleliga aktörer vilket skapar en möjlighet för att integrera projektets resultat i praktiskt arbete.

Deltagare

Martin Hultman (kontakt)

Forskare vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Science, Technology and Society

Samarbetspartners

IVL Svenska Miljöinstitutet

Stockholm, Sweden

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Stockholm, Sweden

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Uppsala, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 46995-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2022

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2020-10-06