Naturens rättigheter : När lagen ger fred med jorden
Bok, 2019

Dagens lagstiftning skyddar inte miljön utan reglerar exploateringen av den. Naturen ses som en resurs på människans villkor. Det här gör att den biologiska mångfalden hotas, klimatet påverkas och livsförutsättningar för alla levande varelser förändras. Naturens rättigheter ändrar på det när ekosystemen blir juridiska subjekt. Då kan bland annat livsmiljöförstörelse, så kallad ekocid, bli ett brott. För många i västvärlden innebär idén ett nytänkande som möjliggör en fredlig relation mellan människa och natur. Historien visar att sådana nya lagar kan bereda väg för verkliga kultur- och systemskiften. Här presenteras idén av ekopedagogerna Ingrid och Nikolas Berg samt forskaren Martin Hultman. De beskriver hur den vuxit fram och idag sprids över världen när floder, skogar och berg får rättigheter i en förvånande hastighet. Boken visar hur naturens rättigheter i lagstiftning kan vara verktyg för samhällstransformation och en hållbar framtid liksom hur vi alla kan delta med hjälp av ekopedagogiken där vi tar steget från åskådare till medskapare.

Författare

Nikolas Berg

Ingrid Berg

Martin Hultman

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Science, Technology and Society

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Idé- och lärdomshistoria

Miljövetenskap

ISBN

9789187439537

Utgivare

Roos & Tegnér

Mer information

Senast uppdaterat

2019-12-17