Att våga omställning. Birgitta Hambraeus och Birgitta Dahl i den svenska energi- och miljöpolitiken
Bok, 2021

Birgitta Hambraeus (C) och Birgitta Dahl (S) var centrala aktörer under två avgörande decennier för svensk miljö- och energipolitik. Under perioden 1971-1991 sökte de, från olika politiska utgångspunkt, skapa en framsynt politik baserad på hänsyn till miljö och klimat. De var ibland motståndare, ibland allierade i denna kamp. De ställde svåra frågor. De vågade ompröva en felaktig politik. De krävde omställning till ett mer hållbart samhälle.

miljöpolitik

miljöfrågor

svensk politik

Författare

Martin Hultman

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Science, Technology and Society

Ann-Sofie Kall

Jönköping University

Jonas Anshelm

Linköpings universitet

Ämneskategorier

Övrig annan samhällsvetenskap

ISBN

9789179243609

Utgivare

Arkiv förlag

Mer information

Senast uppdaterat

2023-10-23