Aktiv humanmodell för prediktering av mänsklig rörelse, steg 4
Forskningsprojekt , 2018 – 2021

Projektet syftar till att etablera virtuella utvecklingsverktyg för skyddssystem till personbilar i situationer där de åkandes respons inklusive muskelaktivering innan kollision är av betydelse. Målet är därför att vidareutveckla de s.k. aktiva humanmodeller som tidigare tagits fram av projektparterna, genom att ytterligare validera dessa för manövrar såsom kombinerad bromsning och svängning samt att utöka modellernas användningsområde till att inkludera vertikala fordonsrörelser.

Deltagare

Johan Davidsson (kontakt)

Docent vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonssäkerhet

Linus Wågström

vid SAFER, Fordons- och trafiksäkerhetscentrum

Samarbetspartners

Autoliv AB

Vårgårda, Sweden

Dynamore Nordic AB

Linköping, Sweden

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Transport

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-06