Kostnadseffektiva och flexibla samproduktionsanläggningar för maximalt anläggningsutnyttjande
Forskningsprojekt , 2018 – 2021

Projektet syftar till att utveckla ett nytt, robust och flexibelt samproduktions-koncept som på ett kostnadseffektivt sätt kontinuerligt omvandlar biomassa till en anpassningsbar produktionsmix. Projektet studerar ett potentiellt koncept för samproduktion av värme, el och gas/bioprodukter. Detta kan leda till en ökad andel förnybara bränslen och en högre flexibilitet i energisystemet samt ett högre utnyttjande av redan befintlig infrastruktur i form av biokraftvärmepannor. Projektet bedöms möta biokraftprogrammets mål.

Deltagare

David Pallarès (kontakt)

Docent vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Guillermo Martinez Castilla

Doktorand vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik, Energiteknik 1

Rubén Mocholí Montañés

Gästforskare vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Samarbetspartners

BioShare AB

Karlstad, Sweden

Karlstads Energi AB

Karlstad, Sweden

Övik Energi AB

Örnsköldsvik, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2019-06-27