Analysmetodik för utmattningslaster i vindkraftverk
Forskningsprojekt , 2018

Beskrivning saknas.

Deltagare

Ola Carlson (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik, Elnät och komponenter

Samarbetspartners

Svensk Vindkraftstekniskt Centrum (SWPTC)

Göteborg, Sweden

Västra Götalandsregionen

Vänersborg, Sweden

Finansiering

RISE Research Institutes of Sweden

Projekt-id: SWPTCTG4-23
Finansierar Chalmers deltagande under 2018

SeaTwirl AB

Projekt-id: SWPTCTG4-23
Finansierar Chalmers deltagande under 2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-08