Användar-och trafiksäkerhetsutvärdering av autonom körning
Forskningsprojekt , 2017 – 2019

Människan kommer att fortsätta att vara en aktiv deltagare i trafikmiljön under många år, även om det kommer att ske en gradvis automatisering av fordonsflotta. Det är nödvändigt att utveckla metoder för att utvärdera automatisering innan de släps (eller nya versioner av mjukvara) släpps.  Utvärderingen behöver innehålla frågor om förväntningar och hur mycket människor litar på tekniken, men också utvärderingen av trafiksäkerhetseffekten av sådana system. Majoriteten av forskningen inom automatiserade fordon är idag teknisk – detta post-doc-projekt focuserar på föraren och förarens interaktion med fordonet och omgivande väganvändare.

 

Specifikt kommer denna post-doc att bygga på och gå vidare från redan pågående project inom områdena Traffic Safety, Field data collection, och Accident avoidance and automated driving fields. Chalmers (via SAFER) är en av sex universitet I det stora (€36 millioner) pågående H2020 projektet L3Pilot. L3Pilot är ett projekt där automatiserade fordon (pilot) utvärderas över Europa. Chalmers del i projektet avser i huvudsak utvärdering av automatiserade fordon. Exempel på aspekter av post-docens bidrag som avser adresseras är hur människors komfortzoner kan integreras I designen av automatiserade fordon, vidare modellering av förarbetenede för utvädering, samt framtagande av verktyg och metoder för analys och utvärdering av autonoma fordon. 

 

Post-docen kommer att genomföra flera mellan-institutionsaktiviteter. Detta avser förbättra samarbete mellan institutionerna och forskare på Chalmers.

Deltagare

Jonas Bärgman (kontakt)

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonssäkerhet

Thomas Streubel

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonssäkerhet

Finansiering

Chalmers

Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Transport

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-20