in situ identifiering av batteriparamentrar vid fordonskörning - jämförelse med labbtest
Forskningsprojekt , 2018

The aim of this proposal is to investigate to what extent, natural driving patterns can be used to identify battery parameters needed for the prediction of the dynamic response of the battery.  For this the same cell as is used in a test vehicle will be investigated in the lab.

Deltagare

Torbjörn Thiringer (kontakt)

Professor vid Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik, Elmaskiner och kraftelektronik

Zeyang Geng

Doktorand vid Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik, Elmaskiner och kraftelektronik

Finansiering

Chalmers

Finansierar Chalmers deltagande under 2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Energi

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-07