Älvkyla 2.0
Forskningsprojekt, 2017 – 2020

Projektet syftar till att ge GE ökade möjligheter att erbjuda miljövänlig och konkurrenskraftig fjärrkyla i befintliga och nya områden i Göteborg genom en forskarexamen på Chalmers.

Deltagare

Jan-Olof Dalenbäck (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Installationsteknik

Maria Jangsten

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Installationsteknik

Torbjörn Lindholm

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Installationsteknik

Samarbetspartners

Göteborg Energi AB

Göteborg, Sweden

Finansiering

Göteborg Energi AB

Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Energi

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2019-02-03