Älvkyla 2.0
Research Project, 2017 – 2020

Projektet syftar till att ge GE ökade möjligheter att erbjuda miljövänlig och konkurrenskraftig fjärrkyla i befintliga och nya områden i Göteborg genom en forskarexamen på Chalmers.

Participants

Jan-Olof Dalenbäck (contact)

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Services Engineering

Maria Jangsten

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Services Engineering

Torbjörn Lindholm

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Services Engineering

Collaborations

Göteborg Energi AB

Göteborg, Sweden

Funding

Göteborg Energi AB

Funding Chalmers participation during 2017–2020

Related Areas of Advance and Infrastructure

Energy

Areas of Advance

Publications

More information

Latest update

2019-02-03