Intelligenta agenter i fordon - en förstudie
Forskningsprojekt , 2018

Projektets mål är att  (1) undersöka aspekter av beslutsfattande och kognition i intelligenta agenter för människa-maskin-interaktion i fordon och (2) lämna förslag till (men ej implementation av) en lämplig struktur för en kognitiv arkitektur för sådana tillämpningar.

Deltagare

Mattias Wahde (kontakt)

Professor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonsteknik och autonoma system

Mauro Bellone

Gästforskare vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonsteknik och autonoma system

Finansiering

Chalmers

Finansierar Chalmers deltagande under 2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Transport

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2019-09-03