GaN-baserad komponenter för SSPA:s
Forskningsprojekt , 2016 – 2018

Beskrivning saknas.

Deltagare

Herbert Zirath (kontakt)

Avdelningschef vid Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Mikrovågselektronik

Oliver Silva Barrera

Projektassistent vid Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Mikrovågselektronik

Samarbetspartners

Ruag Space AB

Gothenburg, Sweden

Finansiering

Rymdstyrelsen

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2019-02-15