GaN-baserad komponenter för SSPA:s
Forskningsprojekt, 2016 – 2018

Beskrivning saknas.

Deltagare

Herbert Zirath (kontakt)

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Oliver Silva Barrera

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Samarbetspartners

Ruag Space AB

Gothenburg, Sweden

Finansiering

Rymdstyrelsen

Projekt-id: 1644866
Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2019-02-15