Mechanical modelling And eXperIMents for Improved Sports Equipment
Forskningsprojekt , 2016 – 2019

Beskrivning saknas.

Deltagare

Martin Fagerström (kontakt)

Docent vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material- och beräkningsmekanik

Hana Zrida

Doktor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material- och beräkningsmekanik

Finansiering

Chalmers

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Materialvetenskap

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2019-05-03