FLERSKALIG MODELLERING OCH PROVNING AV BIOKOMPOSITER INOM HÄSTSPORT
Forskningsprojekt , 2018 – 2020

Beskrivning saknas.

Deltagare

Martin Fagerström (kontakt)

Docent vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material- och beräkningsmekanik

Mohsen Mirkhalaf

Universitetslektor vid Göteborgs universitet, Institutionen för fysik

Finansiering

Chalmers

Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2020

Göteborgs universitet, Institutionen för fysik

Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Materialvetenskap

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2019-05-03