Husmuttern Enklare vägar till jobb 2.0
Forskningsprojekt , 2018 – 2019

Följeforskning av Husmuttern ABs utveckling av visuella digitala arbetsinstruktioner och säkra monteringsstationer för att skapa inkluderande utvecklande ekla jobb finansierat av Tillväxtverket

Deltagare

Martin Kurdve (kontakt)

Forskare vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Samarbetspartners

Mälardalen Industrial Technology Center

Eskilstuna, Sweden

Finansiering

Tillväxtverket

Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Produktion

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2019-03-07