Ultrakompakt AESA-teknologi för autonoma flygfarkoster
Forskningsprojekt , 2018 – 2021

Projektet syftar till att utveckla ett kompakt, lättviktsbyggsätt för Aktivt Elektroniskt Styrda Antenner (AESA), för att möjliggöra framtida integration på mindre farkoster såsom små UAV:er och missiler, samt på nya integrationspunkter på flygplan. Inom detta projekt studeras främst avancerade halvledarmaterial, exempelvis GaN på SiC, ultra-kompakta mikrovågsbyggsätt och hantering av kompakta moduler, där värmeutvecklingen koncentreras på en mindre yta.

Deltagare

Niklas Rorsman (kontakt)

Forskningsprofessor vid Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Mikrovågselektronik, Mikrovågselektronik

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2017-04870
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2019-03-28