Ultrakompakt AESA-teknologi för autonoma flygfarkoster
Forskningsprojekt , 2018 – 2021

Projektet syftar till att utveckla ett kompakt, lättviktsbyggsätt för Aktivt Elektroniskt Styrda Antenner (AESA), för att möjliggöra framtida integration på mindre farkoster såsom små UAV:er och missiler, samt på nya integrationspunkter på flygplan. Inom detta projekt studeras främst avancerade halvledarmaterial, exempelvis GaN på SiC, ultra-kompakta mikrovågsbyggsätt och hantering av kompakta moduler, där värmeutvecklingen koncentreras på en mindre yta.

Deltagare

Niklas Rorsman (kontakt)

Forskningsprofessor vid Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Mikrovågselektronik, Mikrovågselektronik

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2019-03-28