PVtool. Utveckling av verktyg för effektiv styrning av stora solenergianläggningar (Solar EraNet)
Forskningsprojekt , 2018 – 2020

Beskrivning saknas.

Deltagare

Massimo Bongiorno (kontakt)

Professor vid Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik, Elnät och komponenter

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: P44998-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2019-09-06