Minskade lustgasemissioner från katalysatorer (Ammoniak-SCR över koppar zeoliter)
Forskningsprojekt , 2019 – 2022

Syftet med projektet är att öka förståelsen för selektiviteten i NH3-SCR (selektiv katalytisk reduktion)-reaktionen för att minska och förhindra lustgas (N2O) emissioner. För närvarande finns endast begränsad kunskap om de faktorer som styr SCR-selektiviteten, vilket hindrar utvecklingen av nya strategier för emissionskontroll. En mer selektiv SCR-katalysator ger dessutom en förbättrad bränsleeffektivitet med minskade CO2-utsläpp som följd. Eftersom metan också har en väldigt stor växthusgaspåverkan så är detta ur dubbel synpunkt viktigt att förbättra.

Deltagare

Henrik Grönbeck (kontakt)

Professor vid Chalmers, Fysik, Kemisk fysik

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2022

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2019-03-28