Waste2Taste - Förädling av restprodukter med svampbioraffinaderi
Forskningsprojekt , 2018 – 2021

Beskrivning saknas.

Deltagare

Ingrid Undeland (kontakt)

Professor vid Chalmers, Biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap

Samarbetspartners

Energikontor väst

Göteborg, Sweden

Högskolan i Borås

Borås, Sweden

Finansiering

Tillväxtverket

Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2019-03-28