Active Learning for event detection in large-scale information networks.
Forskningsprojekt , 2018 – 2019

Projektet handlar om att lära ett molnuppkopplat säkerhetssystem i ett fordon att så snabbt och tillförlitligt som möjligt upptäcka avvikande händelser i den omgivande trafikmiljön. Utmaningen ligger i att antalet möjliga antaganden är stort och att observationerna innehåller störningar, samtidigt som avvikelserna i sig är sällsynta och förkunskapen om dem begränsad.

Genom datadelning, där information hämtas från enorma dataströmmar, kan ett kollektivt lärande i stora komplexa nätverk byggas upp.

 

Deltagare

Tomas McKelvey (kontakt)

Professor vid Chalmers, Elektroteknik, Signalbehandling och medicinsk teknik

Qing Zhao

Jubileumsprofessor vid Chalmers, Elektroteknik, Signalbehandling och medicinsk teknik

Samarbetspartners

Cornell University

Ithaca, USA

Finansiering

Västra Götalandsregionen

Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2019

Mer information

Senast uppdaterat

2019-08-27