Säkerhetsmarginaler i komplexa trafikmiljöer
Forskningsprojekt , 2016 – 2020

Inom några år kommer de första självkörande fordonen att introduceras på marknaden där den första generationen kommer att vara speciellt utvecklad och testad för att köra på ett fåtal utvalda vägar. För att göra dem tillgängliga i mer varierande och komplexa trafikmiljöer behöver de kunna interagera tätare med andra trafikanter utan att riskera säkerheten.

Detta forskningsprojekt fokuserar på utveckling av metoder för automatiserad analys av hur självkörande bilar måste kunna interagera med andra trafikanter i olika typer av trafikmiljöer. Att veta hur man interagerar med andra trafikanter är en förutsättning för att köra autonomt, annars riskerar man att fordonet stör trafikflödet eller att säkerheten riskeras. Självkörande bilar kommer endast att göras tillgängliga i nya trafikmiljöer om de på ett säkert sätt kan köra med marginaler motsvarande de som förare använder. Resultatet av projektet kommer att användas i DriveMe projektet med ytterligare tillämpningar inom kollisionsundvikande system och förarövervakad autonom körning.

Deltagare

Tomas McKelvey (kontakt)

Professor vid Chalmers, Elektroteknik, Signalbehandling och medicinsk teknik

Samarbetspartners

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Zenuity AB

Gothenburg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2019-08-27