Rye Wight
Forskningsprojekt , 2018 – 2019

Beskrivning saknas.

Deltagare

Rikard Landberg (kontakt)

Professor vid Chalmers, Biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap

Samarbetspartners

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Uppsala, Sweden

Finansiering

Lantmännens Forskningsstiftelse

Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2019

Mer information

Senast uppdaterat

2020-03-31