Sohjoa Baltic
Forskningsprojekt , 2017 – 2020

Sohjoa Baltic bedriver forskning och utveckling inom automatiserade, förarlösa elektriska minibussar som en del av kollektivtrafikkedjan, speciellt för den första / sista milen av transportkedjan.

Projektet ger kunskap och kompetens för att organisera miljövänlig och smart automatiserad kollektivtrafik. Det ger också riktlinjer för juridiska och organisatoriska riktlinjer som behövs för att kunna utföra en sådan tjänst på ett effektivt sätt.

Sohjoa Baltic-konsortiet har partner från Finland, Estland, Sverige, Lettland, Tyskland, Polen, Norge och Danmark med kompetens inom kollektivtrafik, samt juridisk expertis i kombination med stark teknisk förståelse vilket är nödvändigt för autonom trafik.

Inom Sohjoa Baltic-projektet kommer autonoma små bussar att köra på demo-rutter i sex städer i Östersjöregionen de följande åren.

Den autonoma bussen kör längs sin väg som en hiss.
Den skannar sin omgivning och vet när den ska sakta ner eller stanna helt, om det finns hinder i vägen. Under testerna kommer det alltid att finnas en operatör ombord, precis som det brukade vara i hissar när de introducerades.

Deltagare

Mauro Bellone (kontakt)

Gästforskare vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonsteknik och autonoma system

Samarbetspartners

FLOU Solut Ltd

Finland

Forum Virium Helsinki

Finland

Gdansk stad

Gdansk, Poland

IKEM Inst Climate Protect Energy & Mobil

Germany

Kongsberg kommune

Kongsberg, Norway

Liikennevirasto, Trafikverket

Helsinki, Finland

Metropolia University of Applied Sciences

Metropolia, Finland

Tallinn City Govt

Estonia

Tallinns tekniska universitet (TalTech)

Tallinn, Estonia

Vejle kommune

Vejle, Denmark

Zemgale Planning Reg

Latvia

Finansiering

Europeiska kommissionen (EU)

Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2020

Interreg

Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2020

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2020-09-03