Att mäta och bedöma matens miljöpåverkan
Forskningsprojekt , 2019 – 2021

Beskrivning saknas.

Deltagare

Christel Cederberg (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Samarbetspartners

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Uppsala, Sweden

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Uppsala, Sweden

Finansiering

Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF)

Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2021

Mer information

Senast uppdaterat

2019-11-01