Preem CCS - Infångning och lagring av koldioxid
Forskningsprojekt , 2019 – 2021

Beskrivning saknas.

Deltagare

Simon Harvey (kontakt)

Professor vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Samarbetspartners

Preem AB

Stockholm, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2021

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2019-11-27