Analys av elanvändningens sammansättning och tidsberoende
Forskningsprojekt, 2017 –

Beskrivning saknas.

Deltagare

Filip Johnsson (kontakt)

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Lisa Göransson

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Viktor Johansson

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Emil Nyholm

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Mikael Odenberger

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Finansiering

Chalmers

Finansierar Chalmers deltagande under 2017–

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Energi

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2019-07-29