Analys av elanvändningens sammansättning och tidsberoende
Forskningsprojekt , 2017 –

Beskrivning saknas.

Deltagare

Filip Johnsson (kontakt)

Professor vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Lisa Göransson

Forskarassistent vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik, Energiteknik 2

Viktor Johansson

Doktorand vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik, Energiteknik 1

Emil Nyholm

Gästforskare vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik, Energiteknik 2

Mikael Odenberger

Docent vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik, Energiteknik 2

Finansiering

Chalmers

Finansierar Chalmers deltagande under 2017–

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Energi

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2019-07-29