Integrering av LCA i planering, utformning och konstruktion av bostäder
Forskningsprojekt , 2019

Boverket har föreslagit att LCA-baserade klimatdeklarationer ska bli obligatoriska vid konstruktion av nya flerbostadshus i Sverige. För att klimatdeklarationerna ska leda till byggnadslivscykler med förbättrad hållbarhetsprestanda är det viktigt att deklarationen integreras ordentligt under byggprojektens planeringsfas, utformningsfas och konstruktionsfas. Många väl utformade LCA-studier leder idag inte till de avsedda förändringarna när det gäller hållbarhetsprestandan i vanliga byggnader. Trots att erfarenheten av LCA-studier av byggnader ökar, saknas fortfarande kunskap om hur LCA-resultaten kan leda till innovationer för hållbarhet i vanliga byggprojekt. Med denna studie avser vi att utforska hur och var LCA kan leda till förändringar vid planering, utformning och konstruktion av flerbostadshus som effektivt uppnår en bättre hållbarhetsprestanda

Deltagare

Holger Wallbaum (kontakt)

Professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Henrikke Baumann

Professor vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Miljösystemanalys

Finansiering

Boverket

Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2019-09-10