Autonom övervakning av marina invasiva arter
Forskningsprojekt , 2019 – 2020

Syfte och mål
Utmaningen är att ta fram en hållbar strategi för att förhindra spridning av invasiva arter i havet. Invasiva arter är ett hot mot biodiversiteten. Lösningen är ett tidigt varningssystem baserat på DNA-metoder. Genom skräddarsydd övervakning kan man möjliggöra tidig upptäckt av arter. Sjöfart är den största vektorn för spridning av marina invasiva arter och hamnar/farleder lämpliga platser för övervakning. Tidig upptäckt är extra viktigt i akvatiska miljöer där spridning oftast upptäcks först efter långtgående effekter då det är både svårt och kostsamt att sätta in åtgärder.

Förväntade effekter och resultat
Målet med projektet är att möjliggöra en övergång från traditionella manuella övervakningsmetoder till nyligen utvecklade och kommande metoder baserade på automation och DNA-teknik. Det förväntade resultatet är en snabb responstid vid upptäck av främmande arter och en flexibel övervakning, med stor kapacitet och goda möjligheter att möta förändrade hotbilder

Planerat upplägg och genomförande
Inom projektet kommer vi utveckla en vägkarta för Autonom övervakning av invasiva arter i samarbete med förvaltning, industri och akademi. Projektet arbetar för att möjliggöra tidig upptäckt av främmande arter genom en metod baserad på DNA-teknik och automation, där dataflöde snabbt når hela vägen från sensor för upptäckt till beslutsfattare.

Deltagare

Lena Granhag (kontakt)

Docent vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier, Maritim miljövetenskap

Samarbetspartners

Göteborgs universitet

Gothenburg, Sweden

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

SeAnalytics AB

Bohus-björkö, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2019-00906
Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Mer information

Projektets webbplats

https://scootech.se/automonin/

Senast uppdaterat

2019-10-17