Swedish-German Research Collaboration on Electric Road Systems
Forskningsprojekt, 2018 – 2019

The overall goal of the project is to increase the common knowledge around ERS by cooperation between Germany and Sweden, and to discuss potential long-term strategies for a successful transnational implementation of ERS in Europe.

Deltagare

Filip Johnsson (kontakt)

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Maria Taljegård

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Samarbetspartners

Fraunhofer - Avdelningen för Energi- och omvärldsanalys

Heidelberg, Germany

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Stockholm, Sweden

Öko-Institut

Freiburg, Germany

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

Statens Väg- och Transportforskningsinstitut (VTI)

Linköping, Sweden

Finansiering

Trafikverket

Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2020-12-09