Linjärisering för trådlös access bortom 5G
Forskningsprojekt , 2019 – 2021

Syfte och mål

Det övergripande målet är utveckling av algoritmer för linjärisering av effektförstärkare i basstationer, i scenarier med extrema bandbredder och massiv flerantennstransmission, bortom 5G. Delmål:
* Komplexitetsreduktion av bredbandslinjärisering, med en storleksordning jämfört med nuvarande teknik.
* Komplexitetsreduktion av flerantenns-linjärisering, med en storleksordning jämfört med nuvarande teknik.
* Implementering och demonstrering av bredbandig flerantenns-linjärisering i en testbädd, som körs i en realistisk miljö.

Förväntade effekter och resultat
Projektet förväntas leda till lösningar som bevarar försprånget Sveriges industri har inom telekom. * Fokuset på linjärisering, som sannolikt är den enskilt viktigaste tekniken för att bygga energi-effektiva basstationer, bidrar till hållbar utveckling, energibesparingar och miljövänliga trådlösa telekom-nätverk. * Projektet leder till att Ericsson och Bluetest behåller sina försprång i området, genom utveckling och testning av moderna effektiva basstationer. * Ericssons och Bluetests internationella konkurrensförmåga stärks.

Planerat upplägg och genomförande
Projektet är uppdelat i flera arbetspaket (WP): WP1: Fundamental modellering och mätningar Genom mätningar av sändare modelleras verkningsgrad och linjäritet. WP2: Extremt bredbandig linearisering Hantering av extremt bredbandiga fall utan att få överdrivet hög komplexitet. WP3: Linjärisering för flerantennsändare Linjärisering av sändare med flera samtidiga ingångar och utgångar med låg komplexitet. WP4: Trådlös kalibrering Observation och kalibrering av sändaren genom trådlösa mätningar WP5: Demonstration Implementering av en testbädd för demonstration.

Deltagare

Thomas Eriksson (kontakt)

Professor vid Chalmers, Elektroteknik, Kommunikations- och antennsystem, Kommunikationssystem

Samarbetspartners

Bluetest

Göteborg, Sweden

Ericsson AB

Stockholm, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2019-02091
Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2021

Mer information

Senast uppdaterat

2019-11-15