Role of TDP-43 accumulation and prion-like propagation in ALS: insights from a new fluorescent cell model
Forskningsprojekt , 2019 – 2021

Beskrivning saknas.

Deltagare

Elin Esbjörner Winters (kontakt)

Docent vid Chalmers, Biologi och bioteknik, Kemisk biologi

Finansiering

Ulla-Carin Lindquist stiftelse för ALS-forskning

Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2021

Mer information

Senast uppdaterat

2019-10-25