Metodstöd för ledarskap och organisatoriskt lärande i produktionsteam
Forskningsprojekt , 2019 – 2022

Beskrivning saknas.

Deltagare

Lars Medbo (kontakt)

Docent vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Carl Wänström

Universitetslektor vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Finansiering

AFA Försäkring

Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2022

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Produktion

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2019-12-19