Operators’ work situation - a key to successful lean organizations
Paper i proceeding, 2020

No abstract available

production

Författare

Carl Wänström

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Lars Medbo

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Malin C Hallin

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Robert Kusén

KUSÉN Consulting AB

Proceedings of the EurOMA Conference

Vol. 2020

EurOMA Conference
Warwick, ,

Metodstöd för ledarskap och organisatoriskt lärande i produktionsteam

AFA Försäkring (D-190098), 2019-08-19 -- 2022-08-19.

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Produktion

Mer information

Senast uppdaterat

2022-09-01