The interface of operator spaces, non-commutative graphs and groups
Forskningsprojekt , 2019 – 2021

Beskrivning saknas.

Deltagare

Lyudmyla Turowska (kontakt)

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Analys och sannolikhetsteori

Finansiering

Kungliga vetenskapsakademien

Projekt-id: MG2019-0090
Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Grundläggande vetenskaper

Fundament

Mer information

Senast uppdaterat

2020-06-11