Använda dataanalys för smart hantering av hanteringszoner i städer
Forskningsprojekt, 2019 – 2020

Syfte och mål: Implementering av nya lösningar för design och hantering av lastzoner (LZ) kan leda till en smartare användning av stadsutrymme för den offentliga sektorn och till en mer hållbar logistik för stadsfraktbolagen. Denna genomförbarhetsstudie syftar till att ansluta 5 olika aktörer (ett företag för parkeringsapplikationer, stadsfraktstrateg från den offentliga sektorn , ett transport- och logistikföretag, en lastbilstillverkare och ett universitet) för att utforska potentiella lösningar för data-driven förvaltning av LZ, under budgetbegränsningar.

Förväntade effekter och resultat:
1. Producera en sammanställning av befintlig teknik för att hantera LZ över hela världen
2. Utarbeta en riktlinje som beskriver vilken typ av beslut som ska fattas vid utformning av en LZ.
3. Utveckla en modell som använder historiska data för att förutse LZ-användning.
4. Utveckla en routingsmodell för att bedöma potentiella besparingar genom att förutse LZ-användning.
5. Anslut de olika aktörerna som är involverade i design, hantering och användning av LZ.
6. Skapa en färdplan för att implementera digitalisering för smarta LZ-system.
7. Utvärdera potentialen för ett pilotprov.

Upplägg och genomförande:
1. Administrations- och projektmöten: Start: 01-2019 Slut: 09-2019
2. Det senaste inom LZ-ledningen (WP1) Start: 01-2019
Slut: 03-2019 3. Smarta laddningszoner Design och drift (WP2) Start: 02-2019 Slut: 04-2019
4. Prognoser LZ-efterfrågan med hjälp av maskininlärningstekniker (WP3) Start: 02-2019 Slut: 07-2019
5. Integrera smart LZ-information för att förbättra effektiviteten och hållbarheten för fraktdistribution (WP4) Start: 07-2019 Slut: 09-2019
6. Utvärdering av pilotprov i svenska städer (WP5) Start: 02-2019 Slut: 09-2019

Deltagare

Ivan Sanchez-Diaz (kontakt)

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Jorge Gil

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Balázs Adam Kulcsár

Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik

Lokesh Kumar Kalahasthi

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Samarbetspartners

Bäckebols Åkeri

Bäckebol, Sweden

Göteborgs universitet

Gothenburg, Sweden

Parkunload

Barcelona, Spain

Scania CV AB

Södertälje, Sweden

Stockholms stad

Stockholm, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2019-03093
Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2020

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2020-04-27