Effektivare förvaltning och underhåll av infrastruktur med augmented reality
Forskningsprojekt, 2019 – 2020

Besiktning och underhåll av transportinfrastruktur är idag i stor utsträckning baserat på manuella, analoga och fragmenterade processer, vilket är tidsödande, ineffektivt och kostsamt. Behovet av en digital uppgradering av gamla och ineffektiva besiktningsprotokoll och arbetsmetoder är därför mycket stort. Tillsammans med ledande industripartner arbetar Chalmers för att lösa denna utmaning, baserat på den senaste utvecklingen inom sensorteknik och IKT. Som en del av forskningskonceptet SensIT (Sensor driven cloud-based strategies for infrastructure management), arbetar vi med att utveckla en AR-plattform (förstärkt verklighet) för automatiserad besiktning och övervakning av infrastrukturer. Verktyget kommer att inkludera funktionalitet för att utforska, analysera och visualisera infrastrukturdata, såväl som funktionalitet för besiktning och annotering, vilket leder till stora effektivitetsvinster. Det föreslagna projektet fokuserar på behov och kravställning från slutanvändare på Trafikverket, genom att aktivt engagera våra partner i design och utvärdering av AR-plattformen. Detta kommer att radikalt förändra och effektivisera besiktning och underhåll av infrastrukturer. En digitalisering av hela informationskedjan, inklusive BIM/GIS, sensordata och simuleringsbaserad prediktion, leder till förenklade och effektiviserade arbetsmetoder.

Deltagare

Rasmus Rempling (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Ignasi Fernandez

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Carlos Gil Berrocal

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Bernd Ketzler

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Fabio Latino

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Anders Logg

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik

Vasilis Naserentin

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik

Samarbetspartners

NCC AB

Solna, Sweden

WSP Sverige

Stockholm, Sweden

Finansiering

Formas

Projekt-id: 2019-01793
Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2020

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2021-12-01