Intensifiering av processen for barrträd-till-etanol – design av effektiv enzymatisk hydrolys i kombination med mild ångförbehandling
Forskningsprojekt , 2020 – 2023

Omvandling av barrträd till bioetanol är ineffektiv på grund av biomassans komplexa struktur, vilket nödvändiggör en kraftfull förbehandling. Som en konsekvens bryts hemicellulosan ner till inhibitorer och processutbytet minskas. I detta projekt är målsättningen att designa den enzymatiska hydrolysen så att milt ångförbehandlad gran effektivt kan omsättas. Vid en sådan förbehandling kommer hemicellulosan inte att upplösas. De lignin-kolhydratbindningar som etableras under ångförbehandlingen kommer att brytas enzymatiskt med hjälp av unika enzymer som identifieras genom projektet. Dessa enzymer och andra enzymer som bidrar till en effektiv enzymatisk hydrolys kommer att utnyttjas i en special-designad cocktail, som tillsätts i olika steg för så effektivt som möjligt frigöra socker. Projektet kommer att leda till en intensifiering av barrträd-till-etanolprocessen.

Deltagare

Lisbeth Olsson (kontakt)

Chalmers, Life sciences, Industriell bioteknik

Fabio Caputo

Chalmers, Life sciences, Industriell bioteknik

Vera Novy

Chalmers, Life sciences, Industriell bioteknik

Samarbetspartners

Lunds universitet

Lund, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 49703-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2023

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2020-07-07