Skillnader i utformning och åldrande av ett fordons batteri beroende på om män eller kvinnor är de dominerande förarna
Forskningsprojekt, 2020 – 2021

Detta projekt kommer att undersöka hur olika typer av förare påverkar åldrandet i Li-jon-batterierna i ett fordon. Målet är att kvantifiera åldringsskillnaden i batteriet mellan en aggressiv förare (snabba accelerationer) jämfört med en mer lugn förare (milda accelerationer) och hur detta kan påverka storleken på batteriet för elektrifierade fordon, samt att undersöka skillnaden i åldrande av batteriet, när de utsätts för de två förartyperna. Antagandet är att män är mer aggressiva förare och kvinnor mer lugna förare. Projektet inkluderar analys av tidigare insamlad kör-data för att undersöka olika körbeteenden. Utifrån detta tas två olika kör-cykler fram som kommer användas i livslängdsprovning av battericeller och för en kör-fallstudie där en åldringsmodell används för att estimera åldringen.

Deltagare

Evelina Wikner (kontakt)

Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik

Sara Fogelström

Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik

Torbjörn Thiringer

Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik

Finansiering

GENIE, Chalmers jämställdhet för excellens

Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2021

Stiftelsen Chalmers tekniska högskola

Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Transport

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2020-03-03