Elektrifiering av marin urbanatransportsystem - Förstudie laddning
Forskningsprojekt , 2019 – 2020

Beskrivning saknas.

Deltagare

Yujing Liu (kontakt)

Professor vid Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik, Elmaskiner och kraftelektronik

Samarbetspartners

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: EMProjektnr.47924-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2020

Mer information

Senast uppdaterat

2020-06-12