Mechanistic studies of prion-like propagation and inclusion formation of TDP-43 in a cell model of ALS
Forskningsprojekt , 2019 – 2021

Beskrivning saknas.

Deltagare

Elin Esbjörner Winters (kontakt)

Docent vid Chalmers, Biologi och bioteknik, Kemisk biologi

Finansiering

Åhlén-stiftelsen

Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2020-03-26