Utveckla innovationsförmåga i det framväxande ekosystemet kring självkörande fordon - Fas II
Forskningsprojekt, 2019 – 2022

Syfte och mål: Syftet med detta forskningsprojekt är att utveckla kunskap om och stötta utvecklingen av innovationsförmåga i ett framväxande innovationsekosystem med hög grad av osäkerhet. Forskningsstrategin är att observera och påverka för att stötta de deltagande företagen att genomföra förändringar i arbetssätt som kommer vara nödvändiga för att bygga varaktig innovations- och ledningsförmåga. Förväntade effekter och resultat: Målet är att stötta partnerföretagen i att realisera mer innovativa produkter och tjänster, kopplade till möjligheter kring självkörande fordon. Ambitionen är också att utveckla kunskap som är nyttig för andra aktörer i ekosystemet och i liknande framväxande ekosystem. Upplägg och genomförande: Projektet bygger på tre delprojekt, ett som fokuserar på AD utvecklingen på Volvo Personvagnar, ett som fokuserar på Zenuity och deras strategiska utvecklingsarbete och ett som studerar intermediärernas roll i det öppna ekosystemet.

Deltagare

Maria Elmquist (kontakt)

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2019-03028
Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2021

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2020-04-02