Maria Elmquist

Professor vid Innovation and R&D Management

Maria Elmquist (f.d. Backman) är professor i Technology Management med fokus på Innovation Management vid institutionen för Technology Management and Economics. Hon är också en affilierad forskare till Centre de Gestion Scientifique (CGS) vid Mines ParisTech.

Maria Elmquists forskning kretsar kring hantering av innovation i teknikbaserade företag, med fokus på hur innovation kan möjliggöras i stora organisationer, hur organisationer kan utveckla innovationsförmåga och hur innovation kan uppnås genom samarbete, i nätverk eller ekosystem. Pågående forskning undersöker hur design och designpraktik i innovation i syfte att förstå hur innovation kan ledas och organiseras i sammanhang som kännetecknas av osäkerhet och det okända. Hon handleder för närvarande två doktorander, om innovation i framväxande ekosystem och design av agila organisationer. Hennes arbete har publicerats i tidskrifter som Research Policy, R&D Management och Creativity and Innovation Management. Hon har publicerat över femtio vetenskapliga artiklar och konferensbidrag, en bok om konceptbilutveckling och flera bokkapitel.

Läs mer om Marias publikationer at Google Scholar.

Källa: chalmers.se
Image of Maria Elmquist

Visar 53 publikationer

2022

Joining forces to create value: The emergence of an innovation ecosystem

Gouthanan Pushpananthan, Maria Elmquist
Technovation. Vol. 115
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Agile Organizations: Challenges and Tensions from the Employee Perspective

Constantin Bremer, Anna Rylander Eklund, Maria Elmquist
Proceedings of the 22nd International CINet Conference, p. 94-103
Paper i proceeding
2019

Innovation Theory and the (Re-)foundation of Management: Facing the Unknown

Maria Elmquist, Annabelle Gawer, Le Masson P
European Management Review. Vol. 16 (2), p. 379-381
Övrig text i vetenskaplig tidskrift
2016

The Challenges of Using Design Thinking in Industry - Experiences from Five Large Firms

Lisa Carlgren, Maria Elmquist, Ingo Rauth
Creativity and Innovation Management. Vol. 25 (3), p. 344-362
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Beyond intermediation: The open innovation arena as an actor enabling joint knowledge creation

Maria Elmquist, Susanne Ollila, Anna Yström
International Journal of Technology Management. Vol. 72 (4), p. 273-295
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Framing Design Thinking: The Concept in Idea and Enactment

Lisa Carlgren, Ingo Rauth, Maria Elmquist
Creativity and Innovation Management. Vol. 25 (1), p. 38-57
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Öppna innovationsarenor: organisering av gemensamt kunskapsskapande

Maria Elmquist, Susanne Ollila, Anna Yström
Tell, F. & Lakemond, N. (eds.) Öppen innovation - i teori och praktik
Kapitel i bok
2014

Exploring the use of design thinking in large organizations: towards a research agenda

Lisa Carlgren, Maria Elmquist, Ingo Rauth
Swedish design research journal. Vol. 1 (14), p. 47-56
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Design thinking: Exploring values and effects from an innovation capability perspective

Lisa Carlgren, Maria Elmquist, Ingo Rauth
Design Journal. Vol. 17 (3), p. 403-424
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

The challenges of innovation capability building: Learning from longitudinal studies of innovation efforts at Renault and Volvo Cars

Sofia Börjesson, Maria Elmquist, S. Hooge
Journal of Engineering and Technology Management - JET-M. Vol. 31 (1), p. 120-140
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Perceptions of the value of Design Thinking in innovation in large firms

Lisa Carlgren, Maria Elmquist, Ingo Rauth
EAD Conference 2013, Göteborg
Paper i proceeding
2013

From Collaboration to Innovation: challenges and opportunities in building Open Arenas

Carolina Andrade, Maria Elmquist
Nordisk Företagsforskning (NFF), Reykjavik, Iceland, August
Paper i proceeding
2013

Leveraging on open innovation: A study of why organizations engage in open innovation collaboration

Maria Elmquist, Tobias Fredberg, Susanne Ollila
NFF conference in Iceland, August 2013
Paper i proceeding
2012

Aiming at innovation: a case study of innovation capabilities in the Swedish defence industry

Sofia Börjesson, Maria Elmquist
International Journal of Business Innovation and Research. Vol. 6 (2), p. 188-201
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

Towards new R&D processes for sustainable development in the automotive industry: experiencing innovative design

Maria Elmquist, Blanche Segrestin
The Greening of the Automotive Industry, p. 69-85
Kapitel i bok
2012

Implementing Design Thinking in Large Organizations

Lisa Carlgren, Maria Elmquist, Ingo Rauth
Proceedings of the IPDM Conference 2012, Manchaster.
Paper i proceeding
2012

Att utveckla innovationsförmåga i stora industriella företag – erfarenheter från Volvo Personvagnar

Sofia Börjesson, Maria Elmquist
In Richtnér, A. and Frishammar J. (Eds.), Innovationsledning och kreativitet i svenska företag, Institute for Management of Innovation and Technology, p. 19-29
Kapitel i bok
2011

Implementing design thinking – an exploratory study of large companies using design thinking in innovation efforts

Lisa Carlgren, Maria Elmquist, Ingo Rauth
Proceedings of the 2011 Tsinghua-DMI Inter- national Design Management Symposium HK in Hong Kong, 2011.
Övrigt konferensbidrag
2011

CBIs studie om innovationsledning

Henrik Berglund, Joakim Björkdahl, Sofia Börjesson et al
Rapport
2011

Role Confusion in Open Innovation Intermediary Arenas

Tobias Fredberg, Maria Elmquist, Susanne Ollila et al
New Forms of Collaborative Innovation and Production on the Internet, eds. Wittke, V. & Hanekop, H.
Kapitel i bok
2011

Developing Innovation Capabilities: A Longitudinal Study of a Project at Volvo Cars

Sofia Börjesson, Maria Elmquist
Creativity and Innovation Management. Vol. 20 (3), p. 171-184
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2011

Enabling knowledge creation among competitors: the open innovation arena

Maria Elmquist, Susanne Ollila, Anna Yström
Nordic Academy of Management conference, Stockholm, 22-24 August
Paper i proceeding
2011

Managing Open Innovation: Exploring Challenges at the Interfaces of an Open Innovation Arena

Susanne Ollila, Maria Elmquist
Creativity and Innovation Management. Vol. 20 (4), p. 273-283
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2010

Implications of openness: A study of (all) the growing literature on open innovation

Eleni Giannopoulou, Anna Yström, Susanne Ollila et al
Journal of Technology Management and Innovation. Vol. 5 (3), p. 162-180
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2010

Communities of Practice for Open Innovation - Enabling Organizational Creativity?

Anna Yström, Susanne Ollila, Tobias Fredberg et al
ICICKM - 7th International Conference on Intellectual Capital & Knowledge Management, 11-12 Nov, Hong Kong
Paper i proceeding
2010

Radical innovation in a small firm – a hybrid electric vehicle (HEV) development project at Volvo Cars

Hans M Pohl, Maria Elmquist
R and D Management. Vol. 40 (4), p. 372-382
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2009

The value of a failed R&D project: emerging evaluation criteria for innovation projects

Maria Elmquist, Le Masson P
R and D Management. Vol. 39 (2), p. 139-152
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2009

Triangulating relations to explore openness of innovation

Maria Elmquist, Tobias Fredberg
Academy of Management Conference, Chicago, August 2009
Paper i proceeding
2009

Exploring the field of open innovation

Maria Elmquist, Tobias Fredberg, Susanne Ollila
European Journal of Innovation Management. Vol. 12 (3), p. 326-345
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2009

The concept of interessement: The story of a power-split technology for hybrid electric vehicles

Hans M Pohl, Alexander Styhre, Maria Elmquist
International Journal of Innovation Management. Vol. 13 (1), p. 47-64
Artikel i övrig tidskrift
2009

The Challenge of Managing Boundary-Spanning Research Activities: Experiences from the Swedish Context: The challenge of managing boundary spanning research

N Adler, Maria Elmquist, Flemming Norrgren
Research Policy. Vol. 38 (7), p. 1136-1149
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2009

Managing learning in the automotive industry – the innovation race for electric vehicles

F. Aggeri, Maria Elmquist, Hans M Pohl
International Journal of Automotive Technology and Management. Vol. 9 (2), p. 123-147
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2009

The challenges of managing open innovation in highly innovative fields: exploring the use of the KCP method

Maria Elmquist, B Segrestin
European Academy of Management Conference, Liverpool, UK, May 11-14, 2009.
Paper i proceeding
2009

The Role of Design Firms in Innovation: How Design Firms Contribute to the Innovative Capabilities of Core Firms

Thomas Hordern, Maria Elmquist
European Academy of Management Conference, Liverpool, UK, May 11-14, 2009.
Paper i proceeding
2009

Exploring the management of collaborative arenas from a platform perspective

Maria Elmquist, Tobias Fredberg, Susanne Ollila
IPDM Conference, Enschede, The Netherlands, June 7-9, 2009
Paper i proceeding
2009

Sustainable development through innovative design: lessons from the KCP method experimented with an automotive firm

Maria Elmquist, B Segrestin
International Journal of Automotive Technology and Management. Vol. 9 (2), p. 229-244
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2009

Open Innovation - Forschung in Europa

Maria Elmquist, Tobias Fredberg, Susanne Ollila
IP Manager - Journal for the Knowledge Economy. Vol. 2009 (3), p. 50-51
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2008

Aiming at innovation in the Swedish defense industry – the difficulties of responding to disruptive market change in a technology driven context

Sofia Börjesson, Maria Elmquist
Organizational Learning, Knowledge and Capabilities Conference, Köpenhamn, Denmark, April 28-30, 2008.
Paper i proceeding
2008

Design in innovation: how external design firms contribute to the development of the innovative capabilities of large firms

Thomas Hordern, Maria Elmquist
to be presented at the International Society for Professional Innovation Management Symposium, Singapore, December 14-17, 2008.
Paper i proceeding
2008

Innovation and the limits of the selection logic: Introducing generative capacity as a complement to absorptive capacity

Maria Elmquist
Organizational Learning, Knowledge and Capabilities Conference, Köpenhamn, Denmark, April 28-30, 2008
Paper i proceeding
2008

On the way to electric cars - a case study of a hybrid electric vehicle project at Volvo Cars

Hans M Pohl, Maria Elmquist
R&D Management Conference, Ottawa, Canada, June 17-20, 2008
Paper i proceeding
2008

Developing innovative capabilities: Lessons from an experimental process in the automotive industry using a design theory approach

Maria Elmquist, B Segrestin
European Academy of Management, Ljubljana, Slovenia, May 14-17, 2008
Paper i proceeding
2008

Organizing open innovation in practice: a case study of an environmental innovation project in the automotive industry

Maria Elmquist, B Segrestin
International Product Development Management Conference, Hamburg, Germany, June 29-July 1, 2008.
Paper i proceeding
2008

Managing learning strategies in the automotive industry – the race for hybridization

F. Aggeri, Maria Elmquist, Hans M Pohl
Gerpisa Conference, Turino, Italy, June 18-20, 2008
Paper i proceeding
2008

Managing Open Innovation: Present Findings and Future Directions

Tobias Fredberg, Maria Elmquist, Susanne Ollila
Rapport
2008

Managing innovation fields: another look at how eco-innovation capabilities are built in the automotive industry

F. Aggeri, Maria Elmquist, Hans M Pohl
Strategic Management Society, Köln, Germany, October 12-15, 2008
Paper i proceeding
2008

Alternative design strategies to combine environmental and economic sustainability: Lessons from an empirical experiment with an automotive firm

Maria Elmquist, B Segrestin
Gerpisa Conference, Turino, Italy, June 18-20, 2008
Paper i proceeding
2007

Managing Open Innovation: Present Findings and Future Directions,

Tobias Fredberg, Maria Elmquist, Susanne Ollila
Rapport
2007

Vehicles for Innovation: the case of a neglected concept car project at Volvo Cars

Maria Elmquist
Knowledge and Process Management. Vol. 14 (1), p. 1-14
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2007

Working with concepts in the fuzzy front end: exploring the context for innovation for different types of concepts at Volvo Cars

Maria Elmquist, Sofia Börjesson, Sten Setterberg
R&D Management. Vol. 37 (1), p. 17-28
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2007

Towards a New Logic for Front End Management: From Drug Discovery to Drug Design in Pharmaceutical R&D

Maria Elmquist, Blanche Segrestin
Creativity and Innovation Management. Vol. 16 (2), p. 106-120
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2007

Loud killers and already-invented-here: managing change in professional organizations

Niclas Adler, Maria Elmquist, B Frössevi et al
the Academy of Management, Philadelphia, August 4-8, 2007.
Paper i proceeding

Ladda ner publikationslistor

Du kan ladda ner denna lista till din dator.

Filtrera och ladda ner publikationslista

Som inloggad användare hittar du ytterligare funktioner i MyResearch.

Du kan även exportera direkt till Zotero eller Mendeley genom webbläsarplugins. Dessa hittar du här:

Zotero Connector
Mendeley Web Importer

Tjänsten SwePub erbjuder uttag av Researchs listor i andra format, till exempel kan du få uttag av publikationer enligt Harvard och Oxford i .RIS, BibTex och RefWorks-format.

Visar 6 forskningsprojekt

2019–2022

Utveckla innovationsförmåga i det framväxande ekosystemet kring självkörande fordon - Fas II

Maria Elmquist Teknikens ekonomi och organisation
VINNOVA

2017–2019

Utveckla innovationsförmåga i det framväxande ekosystemet kring självkörande fordon

Maria Elmquist Teknikens ekonomi och organisation
VINNOVA

2014–2016

Hur kan Design Thinking bidra till innovationsarbete i svenska företag

Maria Elmquist Teknikens ekonomi och organisation
Lisa Carlgren Innovation and R&D Management
Ingo Rauth Innovation and R&D Management
VINNOVA

2012–2013

Innovationsfunktionens roll vid utvecklandet av innovationsförmåga

Sofia Börjesson Innovation and R&D Management
Maria Elmquist Teknikens ekonomi och organisation
Anne Elerud-Tryde Innovation and R&D Management
VINNOVA

2012–2013

Design thinking och dess bidrag till innovationsförmågan hos stora företag

Maria Elmquist Teknikens ekonomi och organisation
Lisa Carlgren Innovation and R&D Management
Ingo Rauth Innovation and R&D Management
VINNOVA

2008–2013

Leda och organisera öppen innovation

Susanne Ollila Entrepreneurship and Strategy
Anna Yström Entrepreneurship and Strategy
Maria Elmquist Teknikens ekonomi och organisation
Tobias Fredberg Entrepreneurship and Strategy
VINNOVA

Det kan finnas fler projekt där Maria Elmquist medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.