Towards new R&D processes for sustainable development in the automotive industry: experiencing innovative design
Kapitel i bok, 2012

Författare

Maria Elmquist

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Innovation and R&D Management

Blanche Segrestin

Mines ParisTech

The Greening of the Automotive Industry

69-85

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

DOI

10.1057/9781137018908

ISBN

9780230369092

Mer information

Senast uppdaterat

2018-09-06