Enabling knowledge creation among competitors: the open innovation arena
Paper i proceeding, 2011

Författare

Maria Elmquist

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Innovation and R&D Management

Susanne Ollila

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Anna Yström

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Nordic Academy of Management conference, Stockholm, 22-24 August

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Styrkeområden

Transport

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Mer information

Skapat

2017-10-08