Anna Yström

Senior forskare vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy, Entrepreneurship and strategy

Anna Yström är docent i Organizational Behavior and Collaborative Innovation och arbetar som senior forskare vid Institutionen för Teknikens ekonomi och organisation. Hon har en doktorsexamen i Technology Management and Economics och en civilingenjörsexamen i Teknisk design. Hennes expertis ligger i skärningspunkten mellan områdena innovationssamarbete, ledning och organisation, och designteori och metoder. Sedan hon disputerade 2013, har hennes forskning har finansierats av t.ex. Handelsbankens forskningsstiftelser VINNOVA, Kungliga Svenska Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och Chalmers styrkeområde Energi. Hon har under de senaste åren utvecklat ett omfattande internationellt forskningsnätverk genom längre gästvistelser på Mines Paristech, Politecnico di Milano och nu senast HEC Montréal.Anna arbetar ofta med samverkande och aktionsforskningsinriktade forskningsprojekt, och framförallt med kvalitativa forskningsmetoder. Hennes tidigare forskning omfattar ämnen som ledning och organisering av öppna innovationssamarbeten, designprinciper för kollaborativ innovation och nya roller för intermediärer i kollektivt kunskapsbyggande.Hon är en av grundarna av forskargruppen “Managing In-Between” som leds av Professor Susanne Ollila, som syftar till att fördjupa kunskapen om att leda och organisera det kollaborativa innovationsutrymme som finns mellan organisatoriska aktörer. Sådana utrymmen kan förstås som "proto-institutioner", en form av dynamisk och framväxande organisering som utmanar tidigare uppfattningar om (innovations)ledning. Forskargruppen har flera pågående projekt som du kan läsa mer om på MIB-gruppens hemsida >>Följ Anna på Twitter: @Anna_YstroemFölj MIB-bloggen >>Annas publikationer i Google Scholar >>

Källa: chalmers.se

Visar 56 publikationer

2019

The Role of a Learning Approach in Building an Interorganizational Network Aiming for Collaborative Innovation.

Anna Yström, Susanne Ollila, Marine Agogue et al
The Journal of applied behavioral science. Vol. 55 (1), p. 27-49
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Creativity and science parks: more than just a physical platform?

Stefano Cirella, Anna Yström
CERN IdeaSquare Journal of Experimental Innovation. Vol. 2 (1), p. 8-13
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Experimenting with innovation processes: the case of reinventing a museum through collaboration

Marine Agogué, Anna Yström
CERN IdeaSquare Journal of Experimental Innovation. Vol. 1 (2), p. 9-15
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Explicating the role of innovation intermediaries in the “unknown”: a contingency approach.

Marine Agogué, Elsa Berthet, Tobias Fredberg et al
Journal of Strategy and Management.. Vol. 10 (1), p. 19-39
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Managing transition arenas in becoming: micro accounts of collaborative governance

Anna Yström, Susanne Ollila
International Sustainability Transitions conference, Gothenburg, June 18-21
Paper i proceeding
2017

Developing A Learning Method In An Open Innovation Project Through Action Research.

Anna Yström, Susanne Ollila, Marine Agogué et al
Academy of Management Conference, Atlanta, Aug 4-8
Paper i proceeding
2017

An investigation into the roles of open innovation collaboration managers

Susanne Ollila, Anna Yström
R and D Management. Vol. 47 (2), p. 236-252
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Open for innovation? Practices supporting collaboration in Swedish regional clusters

Anna Yström, Hedvig Aspenberg
ISPIM conference, Toronto, March 19-22
Paper i proceeding
2017

Open for innovation? Practices supporting collaboration in Swedish regional clusters

Anna Yström, Hedvig Aspenberg
International Journal of Innovation Management. Vol. 21 (5), p. 1740008-1-1740008-28-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

“Caught in a strange loop”: A relational view on joint value capture in collaborative platforms

Susanne Ollila, Anna Yström
3rd World Open Innovation Conference, Barcelona, Dec 15-16
Paper i proceeding
2016

Beyond intermediation: The open innovation arena as an actor enabling joint knowledge creation

Maria Elmquist, Susanne Ollila, Anna Yström
International Journal of Technology Management. Vol. 72 (4), p. 273-295
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Shifting to a value creating rationale in innovation intermediaries: A study of managerial challenges and implications

Anna Yström, Kamilla Kohn Rådberg
3rd World Open Innovation Conference, Barcelona, Dec 15-16
Paper i proceeding
2016

Anything goes? Conceptualizing different interaction strategies in open innovation

Susanne Ollila, Anna Yström
EURAM conference. Paris, May 31-June 4
Paper i proceeding
2016

Designing and Being Designed: Organizing Complex Collaborative Innovation in a Societal challenge

Marcel Bogers, Susanne Ollila, Anna Yström
76th Annual Meeting of the Academy of Management, AOM 2016, Anaheim, Aug 5-9, p. 7-12
Paper i proceeding
2016

Exploring design principles of organizing for collaborative innovation: The case of an open innovation initiative

Susanne Ollila, Anna Yström
Creativity and Innovation Management (3), p. 363-377
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Ledarskap i öppna innovationssamarbeten: Att skapa mening i en komplex miljö

Anna Yström
Tell, F. & Lakemond, N. (eds.) Öppen innovation - i teori och praktik
Kapitel i bok
2016

Let’s make money together: Exploring challenges in shifting towards exploiting business opportunities in collaborative platforms

Susanne Ollila, Anna Yström
Open and User Innovation Conference. Boston, Aug 1-3.
Paper i proceeding
2016

Öppna innovationsarenor: organisering av gemensamt kunskapsskapande

Maria Elmquist, Susanne Ollila, Anna Yström
Tell, F. & Lakemond, N. (eds.) Öppen innovation - i teori och praktik
Kapitel i bok
2015

Uncovering challenges in multi-actor collaborative business models through action research

Susanne Ollila, Anna Yström
Proceedings of Academy of Management, Vancouver, August 8-11
Paper i proceeding
2015

'Authoring' Open Innovation: The Managerial Practices of an Open Innovation Director

Susanne Ollila, Anna Yström
Research in Organizational Change and Development. Vol. 23, p. 253-291
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Exploring the creative climate in an open innovation arena: identifying challenges and possibilities

Anna Yström, Hedvig Aspenberg, Annika Kumlin
European Journal of Innovation Management. Vol. 18 (1), p. 70-85
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

"Authoring” Open Innovation: The Managerial Practices of an Open Innovation Director

Susanne Ollila, Anna Yström
Proceedings of Academy of Management, Vancouver, August 8-11
Paper i proceeding
2015

Exploring tensions in an open innovation project: the challenges of achieving collaborative advantage

Anna Yström
EURAM conference, Warsaw, June 17-20
Paper i proceeding
2014

An investigation into managerial roles of open innovation collaboration managers

Susanne Ollila, Anna Yström
1st Annual World Open Innovation Conference, Napa, California, Dec 4-5
Paper i proceeding
2014

Is organizing in-between a matter of design? A case of long-term open innovation collaboration

Susanne Ollila, Anna Yström
14th EURAM conference, Valencia, June 4-7
Paper i proceeding
2014

Improving prerequisites for open innovation collaboration through action research: A study from the automotive industry

Susanne Ollila, Anna Yström, Marine Agogué
2014 ISPIM Americas Innovation Forum, Montréal, Canada, Oct 5-8
Paper i proceeding
2014

Collectively authoring inter­‐organizational collaboration: A case of long-­term open innovation collaboration

Susanne Ollila, Anna Yström
EGOS conference, Rotterdam, 3-5 July
Paper i proceeding
2014

Designing for creativity in an open innovation arena

Anna Yström, Susanne Ollila
14th EURAM conference, Valencia, June 4-7
Paper i proceeding
2014

Developing design methodology to enable open innovation collaboration

Susanne Ollila, Anna Yström, Marine Agogué
7th SIG Design Theory Workshop, Paris, 27-28 Jan
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)
2014

Ledarskap i öppna innovationsmiljöer - samarbete över organisationsgränser kräver perspektivskifte

Anna Yström
Management of Innovation and Technology (1), p. 8-9
Artikel i övriga tidskrifter
2013

Stepping out of the zone of territorial protection enables open innovation collaboration

Susanne Ollila, Anna Yström, Marine Agogué
20th IPDM conference. Paris, June 23-25
Paper i proceeding
2013

Authoring the space "in-between": The tales of an open innovation arena director

Susanne Ollila, Anna Yström
Nordic Academy of Management Conference (NFF), 21-23 aug. Reykjavik, Iceland
Paper i proceeding
2013

Rethinking the role of intermediaries as an architect of collective exploration and creation of knowledge in open innovation

Marine Agogué, Anna Yström, Pascal Le Masson
International Journal of Innovation Management. Vol. 17 (2)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Picturing the role of management in an open innovation collaboration

Anna Yström, Susanne Ollila
20th IPDM conference. Paris, June 23-25
Paper i proceeding
2013

Anything goes? Characterizing open innovation collaboration in empirical research

Susanne Ollila, Anna Yström
Proceedings of the 6th ISPIM Symposium, Melbourne, Australia, Dec 8-11
Paper i proceeding
2013

A contingency approach of open innovation intermediaries - the management principles of the "intermediary of the unknown"

Marine Agogué, Elsa Berthet, Tobias Fredberg et al
13th EURAM conference, Istanbul, June 26-29
Paper i proceeding
2013

Shaping and re-shaping managerial practices: the tales of an open innovation arena director

Anna Yström, Susanne Ollila
15th APROS conference. 15-17 February, Tokyo, Japan
Paper i proceeding
2012

Managing for organizational creativity in an open innovation arena - creating a space for bounded instability

Susanne Ollila, Anna Yström
EGOS conference Helsinki July 5-7, 2012.
Paper i proceeding
2012

What´s creative about open innovation? A case study of the creative climate in an open innovation arena.

Anna Yström, Hedvig Aspenberg, Annika Kumlin
13th International CINet Conference, Rome, 16-18 Sept, 2012
Paper i proceeding
2011

Open Innovation - Anything Goes? A Review of Empirical Research on Open innovation

Alfred Eklöf, Anna Yström, Susanne Ollila
European Academy of Management Conference, Tallinn, 1-4 June 2011
Paper i proceeding
2011

Role Confusion in Open Innovation Intermediary Arenas

Tobias Fredberg, Maria Elmquist, Susanne Ollila et al
New Forms of Collaborative Innovation and Production on the Internet, eds. Wittke, V. & Hanekop, H.
Kapitel i bok
2011

Enabling knowledge creation among competitors: the open innovation arena

Maria Elmquist, Susanne Ollila, Anna Yström
Nordic Academy of Management conference, Stockholm, 22-24 August
Paper i proceeding
2011

Radical open innovation: The new role of intermediaries. Findings from collaborative arenas in Sweden and France

Anna Yström, Marine Agogué
IPDM, Delft, The Netherlands, 5-7 June, 2011
Paper i proceeding
2011

Turning Open Innovation into Practice: Open Innovation Research through the Lens of Managers

Eleni Giannopoulou, Anna Yström, Susanne Ollila
International Journal of Innovation Management. Vol. 15 (3), p. 505-524
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2010

Implications of openness: A study of (all) the growing literature on open innovation

Eleni Giannopoulou, Anna Yström, Susanne Ollila et al
Journal of Technology Management and Innovation. Vol. 5 (3), p. 162-180
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2010

Communities of Practice for Open Innovation - Enabling Organizational Creativity?

Anna Yström, Susanne Ollila, Tobias Fredberg et al
ICICKM - 7th International Conference on Intellectual Capital & Knowledge Management, 11-12 Nov, Hong Kong
Paper i proceeding
2010

Design Thinking - Not! A study on the perception and use of industrial design in Swedish SMEs

Anna Yström, MariAnne Karlsson
Proceedings from the 17th International Product Development Conference, Murcia, June 13-15, 2010, p. 1-24
Paper i proceeding
2010

Using Personas to Guide Education Needs Analysis and Program Design

Anna Yström, Lena Peterson, Björn von Sydow et al
Proceedings of 6th International CDIO Conference, Montreal, Canada
Paper i proceeding
2010

Turning Open Innovation into Practice: Open Innovation Research through the Lens of Managers

Eleni Giannopoulou, Anna Yström, Susanne Ollila
3rd ISPIM Innovation Symposium, 12-15 Dec, Quebec, Kanada
Paper i proceeding
2009

Using Personas as a Mediating Tool in the Development of Engineering Programs

Anna Yström, Lena Peterson, Björn von Sydow et al
Proceedings 2:a Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)
2009

Resenärsinformation via talsvar. Utvärdering av dialogen i Västtrafiks talsvarstjänst.

Anna Yström, MariAnne Karlsson, Oskar Rexfelt
Rapport
2009

Functional description of driver activities

Stig Franzén, Anna Yström
Rapport

Spara referenser

Om du har installerat Zotero eller Mendeley på din dator kan du direkt ta ut referenser från de publikationer du ser i listan.

Du laddar ner dessa pluginer här:
Zotero
Mendeley

Visar 9 forskningsprojekt

2014–2015

Utveckling av en forskningsagenda inom öppen innovation med fokus på aktionsforskning

Anna Yström Entrepreneurship and Strategy
VINNOVA

2014–2015

Organisering i det Maritima klustret i Västsverige

Anna Yström Entrepreneurship and Strategy
Josefin Borg Maritim miljövetenskap
Västra Götalandsregionen, Regionutvecklingssekretariatet

2014–2015

Kreativa klimat i science parks

Anna Yström Entrepreneurship and Strategy
IVA Hans Werthén-fonden

2014–2014

Ökad företagssamverkan inom och mellan branscher - en del av Innovativa Jämtland/Härjedalen

Anna Yström Entrepreneurship and Strategy
Regionförbundet Jämtlands län

2013–2014

ASTA – roles, rights n'duties

Susanne Ollila Entrepreneurship and Strategy
Anna Yström Entrepreneurship and Strategy
AstaZero AB

2013–2014

DEMO - Design meets open innovation

Susanne Ollila Entrepreneurship and Strategy
Anna Yström Entrepreneurship and Strategy
Chalmers

2008–2013

Leda och organisera öppen innovation

Susanne Ollila Entrepreneurship and Strategy
Anna Yström Entrepreneurship and Strategy
Maria Elmquist Teknikens ekonomi och organisation
Tobias Fredberg Entrepreneurship and Strategy
VINNOVA

Det kan finnas fler projekt där Anna Yström medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.