Developing design methodology to enable open innovation collaboration
Övrigt konferensbidrag, 2014

Författare

Susanne Ollila

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Anna Yström

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Marine Agogué

7th SIG Design Theory Workshop, Paris, 27-28 Jan

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Design

Ekonomi och näringsliv

Styrkeområden

Transport

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Mer information

Skapat

2017-10-07