Explicating the role of innovation intermediaries in the “unknown”: a contingency approach.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2017

Författare

Marine Agogué

Elsa Berthet

Tobias Fredberg

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Pascal Le Masson

Blanche Segrestin

Martin Stoetzel

Martin Wiener

Anna Yström

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Journal of Strategy and Management.

1755-425X (ISSN)

Vol. 10 1 19-39

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Företagsekonomi

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

DOI

10.1108/JSMA-01-2015-0005

Mer information

Senast uppdaterat

2018-05-02